Cadastro de produtos em nosso sistema

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R$90 - R$750 BRL
 • Tổng Lượt Chào Giá 55

Mô Tả Dự Án

Cadastro de Produtos conforme uma planilha em Excel no nosso sistema interno.

Aproximadamente 200 produtos.

Utilizando o sistema, cadastrar o produto de acordo com a descrição, valores, NCM, EAN e referências.

O sistema é simples de ser utilizado, mas é preciso atenção para cadastrar os produtos.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online