Còn mở

Changes prices in a InDesign catalog

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $108 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

Hi,

I need someone to change all the prices in this catalog. The basic way they are changed is every price has a discount code, like (F) next to the prices in the C column means client gets 25% off. So i just need you to do price x .75 and it will give the new price, then change the prices. Do this for all items in the catalog. I will give full list of all codes when order is accepted.

Here is the catalog, i am about to upload a new version but products are pretty much the same.

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online