Đã hoàn thành

Check data and fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Eagles90 với giá £120 GBP trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

From the spreadsheet attached we need you to:

[url removed, login to view] the email addresses included

2. input company names (this can be taken from the domain names included but will need to be double checked)

[url removed, login to view] the job title of each person

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online