Civil Engineering Hotel Development Design

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $240 - $2000 HKD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

R.C Design for beam, column , slab , stair

Steel work Design

Checking

Method Statement

B.S standard

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online