Đã hoàn thành

Civil Engineering Hotel Development Design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi smonmwass với giá $2000 HKD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$240 - $2000 HKD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

R.C Design for beam, column , slab , stair

Steel work Design

Checking

Method Statement

B.S standard

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online