Đã hoàn thành

Collect data from websites today - ASAP

Dự án này đã kết thúc thành công bởi noshadali19 với giá $2 USD / hour trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

I am in need of someone to do basic data collection of name, address, contact info etc. from several websites immediately. I will provide spreadsheets and directions.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online