Đã đóng

Convert PDF to Excel

Dự án này đã nhận được 116 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

Hello Freelancers,

I am looking for folks who can Convert a PDF file to an Excel file which will be more readable and will be used for printing. I need a professional looking sheet. Accuracy and timeline are important aspects of this project.

Please bid if you focus on quality work and have required skills for this task.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online