Copy Paste job . .. .. .(Real-project)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 115

Mô Tả Dự Án

Hi,

I need someone who can create post on a forum. I'll provide you content. You just need to copy and paste to make post.

Must be careful while doing the job. I'll show you via team viewer software. It quite easy but i won't accept any kind of mistake. Please mention "Agree" in your bid, if you're ready to work with it.

The project is for new freelancers only. I'll hire several freelancers. Please bid if you're interested.

Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online