Đã đóng

Copy Paste job . . . . ..... .(Real-project)

Dự án này đã nhận được 62 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

Hi,

I need someone who can create post on a forum. I'll provide you content. You just need to copy and paste to make post.

Must be careful while doing the job. I'll show you via team viewer software. It quite easy but i won't accept any kind of mistake. Please mention "Agree" in your bid, if you're ready to work with it.

The project is for new freelancers only. I'll hire several freelancers. Please bid if you're interested.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online