Copy data from Billboard 1947 PDF to Excel

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

This project requires you to copy data from a historic PDF file to Excel. The data starts on page 37 here:

[url removed, login to view]+directory+of+fairs+1947&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwianvmfzpbSAhXhK8AKHad1DqUQ6AEIHjAB#v=onepage&q=statistical%20directory%20of%20fairs%201947&f=false

The template for the output is attached

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online