Đã đóng

Copy data from Billboard 1947 PDF to Excel

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £15 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

This project requires you to copy data from a historic PDF file to Excel. The data starts on page 37 here:

[url removed, login to view]+directory+of+fairs+1947&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwianvmfzpbSAhXhK8AKHad1DqUQ6AEIHjAB#v=onepage&q=statistical%20directory%20of%20fairs%201947&f=false

The template for the output is attached

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online