Đã đóng

Copy data from Billboard 1947 PDF to Excel

Dự án này đã được trao cho raghubhai90 với giá £18 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

This project requires you to copy data from a historic PDF file to Excel. The data starts on page 37 here:

[url removed, login to view]+directory+of+fairs+1947&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwianvmfzpbSAhXhK8AKHad1DqUQ6AEIHjAB#v=onepage&q=statistical%20directory%20of%20fairs%201947&f=false

The template for the output is attached

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online