Create a mail database of Director/CEO of investment company in Russia

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 39

Mô Tả Dự Án

For an incoming mail campaign we need a database of direct email of CEO or Director of Investment companies in Russia.

We need: Company name, CEO/Director name, direct email, address.

Please write in your bid the price that you ask, how many leads you will provide and how many hours you need.

No joke, we will choose the cheaper, and we won't ask for a second cheaper bid.

Happy BId

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online