Đã đóng

Create a mail database of Director/CEO of investment company in Russia

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

For an incoming mail campaign we need a database of direct email of CEO or Director of Investment companies in Russia.

We need: Company name, CEO/Director name, direct email, address.

Please write in your bid the price that you ask, how many leads you will provide and how many hours you need.

No joke, we will choose the cheaper, and we won't ask for a second cheaper bid.

Happy BId

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online