Đã đóng

Creating 200 "Dynamic" QR Codes in Google, and Uploading the Codes to Shopify

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £27 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We have 200 products in a Google spread sheet

We need a person to create 200 "Dynamic" QR Codes in Google, and Uploading the Codes to Shopify

Dynamic means that the linked data can be edited, without the QR code needing to be reprinted. Google offer free apps that can do this. Once created and downloaded, they person will add them to each product on Shopify.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online