Creating 200 "Dynamic" QR Codes in Google, and Uploading the Codes to Shopify

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

We have 200 products in a Google spread sheet

We need a person to create 200 "Dynamic" QR Codes in Google, and Uploading the Codes to Shopify

Dynamic means that the linked data can be edited, without the QR code needing to be reprinted. Google offer free apps that can do this. Once created and downloaded, they person will add them to each product on Shopify.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online