Đã đóng

Current & Past employee of 50 companies from LinkedIn

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I have 50 small/mid size company names. I need all past & present employees for every company from LinkedIn.

So who have a LinkedIn premium account can easily do this project. [Tell me how many present & past employee have for the company "15five" on LinkedIn]

Information Needed:

Person Name

Current company name

Person LinkedIn profile Link

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online