Đã đóng

Data Entry

Dự án này đã nhận được 71 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $356 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

I have a file with about 3600 Lines and i need to number it .. i mean that i need to write the number of each line .. i have already finished about 900 and i need someone to write the rest of numbers ...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online