Data Entry

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

We require Exif data to be extracted from about 10000 images and uploaded to a WooCommerce store as variable products. Each image will be a product available as a free low red download, a paid hi red download, or one of two print sizes with a hi red download.

Data available upon request. There is an import product plugin installed on the site that can import CSV files.

We require a solution that will take images and turn them into products.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online