Đang Thực Hiện

Data Entry

I have a data analysis task.

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh, Nhập liệu, Payroll

Xem thêm: data entry per task

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14066470

Đã trao cho:

$277 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $352 cho công việc này

$278 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$500 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0