Đã đóng

Data entry: fill in URLs in an Excel sheet

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $68 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Step1) Make a list of ~150 URLs in an excel sheet from site A

Step2) Find the matching item on site B, and add the Site B url beside matching Site A URL

[url removed, login to view] --> [url removed, login to view]

So we need a total of ~300 URLs added to the excel sheet.

Budget is $30

Estimated Time is: 3hrs

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online