Đã đóng

Data entry from pdf to Word format

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £4 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£2 - £5 GBP / hour
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

i have the task and i can pay maximum 10 pound for the [url removed, login to view] you know French then its fine.

I need all three pdfs in word [url removed, login to view] know if you are willing in this budget.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online