Data entry projectd

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 65

Mô Tả Dự Án

budget 10 INR. Need 10-20 second and waiting for a good feedback to you. New freelancer are welcome to apply.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online