Đang Thực Hiện

Data entry on ms word

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Copy Typing, Data Entry, Microsoft and Word. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹12500 - ₹37500 INR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Microsoft, Word

Xem thêm: access data entry experience, entry data word

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) wennappuwa, Sri Lanka

Mã Dự Án: #13796849

Đã trao cho:

₹62500 INR trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹62500 cho công việc này

₹62500 INR trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0