Đã đóng

Enter Products into my website [url removed, login to view] with details and images.

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

You will be entering products into our web site. You will get this product information from the manufacturers web site or our distributors [url removed, login to view] product descriptions need to be changed slightly so that there is no duplication of product information from the site from which we are getting the data. This is important for SEO. Google doesn't like the same copy and will rank us lower if we don't slightly rewrite the content. You will also be responsible for image alt tags, meta tags such as title, description and keywords.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online