Đã đóng

Enter 1000 products into Shopify with titles descriptions and images

Dự án này đã nhận được 143 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $140 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
143
Mô tả dự án

I have excel files with SKU #, Old price, new price & quantity.

You need to look for all the rest of the info online and enter it in shopify.

You have to find a large size image of the product and upload to shopify.

Need to enter inventory data and assign product type and vendor and tag.

Make sure descriptions look good and format it well.

Need this done fast!

You agree to run a 10 product test to ensure accurate data entry.

May lead to more gigs if you are good.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online