Đã đóng

Excel WebQuery, Warehouse Pick List Template

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $289 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi!

We currently use an Excel WebQuery file which lists our business's physical inventory on a line item basis. We need to be able to create (and download) daily warehouse pick lists from a custom template on a separate tab, which pulls in data from the WebQuery file.

Attached is a quick mock up I put together as an example. There may be a few additional fields we need to add to the Pick List template based on our needs.

Typically, we'll have 10-20 pick lists per day, with an average of 18 items per pick list.

Thanks,

Mike

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online