Đã đóng

Fill in an Excel Spreadsheet with Data - 16/02/2017 10:09 EST

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $380 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

Overview: Copy website URL's from a database into an excel spreadsheet.

Instructions:

Once contracted, an entire pdf consisting of images of a catalog such as the first page found in the example image attached to this posting. The image quality will be very similar if not the same. For each listing, you will post the emails found within them into an excel spreadsheet (example of first 3 listings' emails in a spreadsheet attached to this posting). The final result will be all the emails from every page being compiled into one Excel spreadsheet.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online