Đã đóng

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã nhận được 76 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $427 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

We will supply list of about 700 jobs and corresponding details that have to be added to our job board website.

So a typical workflow would be:

1. Submit account details (e-mail, password, name)

2. Submit job for (name, description, etc.)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online