Đã hoàn thành

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fawadrafique với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I have a document that I need to be copied. The document is a word document. However, it's not editable and password protected.

I need someone to type the document to a new word document that is editable by retyping the document.

Part of the Document I need is from 2b onwards to page 78.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online