Đã hoàn thành

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shanthimv với giá $111 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I give you a list of 20 000 expressions to check.

Add a cross in Collumn B if common in encyclopedic and scientific papers. (but not common in selling page and blogs...)

Here is the data: [url removed, login to view]

Put a Cross in Collumn B if selected.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online