Đã hoàn thành

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã kết thúc thành công bởi schoudhary1553 với giá $150 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

Convert up to 350 pages from pdf in excel format.

Pages can be ocr'ed though the quality of the pdf is often not good enough and the outcome needs to be checked manually It is extremely important that the numbers are manually verified after OCR.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online