Đã đóng

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã được trao cho schoudhary1553 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

Convert up to 350 pages from pdf in excel format.

Pages can be ocr'ed though the quality of the pdf is often not good enough and the outcome needs to be checked manually It is extremely important that the numbers are manually verified after OCR.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online