Đã đóng

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £353 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I have a print out of my contacts from outlook and and old version in csv from the database. the database needs to be updated with the print out and then checked again linkedin and other social media contacts so that they are up to date and the ones that are not yet in also added. Furthermore, I have an very old list with certain categories. These categories should be imported into the new list and matched to the existing contacts. The list should be imported to outlook, sugar crm and zoho contacts. Attention to detail, common sense and good geographical knowledge an absolute must. Ca. 5000 contacts. Only applicants based in EU/EEA.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online