Fill in a Spreadsheet with Data

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

just list the item on any market place

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online