Đã đóng

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £99 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I'm looking for freelancers to quality check some scanned documents. Filling in an excel spreadsheet as to whether:

- filenames correspond

- documents are scanned the right way up

- the quality of the document makes it hard to read

- any other perceived quality issues

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online