Đã đóng

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $123 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I have the 143 pages book in English - Arabic which needs to be typed/copied into the Word document. I will send a scan copy of the book once you are interested to take this job. Please advise how much you charge, when you can complete and how can I pay you for the completed job? Please find the sample page in the attachment.

Regards,

Andrii

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online