Đã đóng

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã nhận được 93 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $387 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

I have 235 scanned pages of an English text book in jpg format.

Each page contains 300 - 400 words.

I need someone to manually type these 235 pages in MS Word format in exactly the same way as in the book.

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online