Còn mở

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1198 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

getting information ad populating the spreadsheet.

More info will be given on hire.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online