Đã hoàn thành

Fill in a Spreadsheet with Data by collecting Data from their Website or Linkedin

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bayzidkhan với giá $2 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I need to collect the data of marketing manager or marketing executive of Spain 252 Universities. I will provide you the list of universities on the website. Your job is to collect the contact details from their concerned website, google and linkedin. All the data you need to enter in a spread sheet.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online