Đã hoàn thành

Fill in a Spreadsheet with Data - part II (reserved project)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi highdragon với giá $90 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

Products analysis, part II.

I would need help with some help to analyze some products.

See details for second part, attached. Thanx for your help.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online