Đã hoàn thành

Fill data from a website into an excel spreadsheet

Dự án này đã kết thúc thành công bởi comingsoon1 với giá €29 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Dear freelancer,

looking forward to receive your proposal for the following project:

1) go to: [url removed, login to view]

2) log in with user/pass: ittelos/12345r!

3) click on "Suche im Handelsagenten-Verzeichnis"

4) click one more time on "Suche im Handelsagenten-Verzeichnis" on the following page

5) a) here "Branchen (Sortimente und Produkte)" choose: "Hotel, Gastronomie, Tourismus [75]" ... it should be marked in red color then

b) activate all the checkboxes you can find at the bottom

6) click the button "suche starten"

Now you find 54 entries ... for all of them please collect these data into a spreadsheet:

Profil, Sortimente und Produkte, Kunden und Abnehmerkreis, Vertriebsgebiet, Anrede, Vorname, Nachname, Position/Abteilung, Firmenname, Street Address1, Street Address 2, PLZ, Ort, Land, Telefon, Fax, E-Mail Adresse, Internet

Any questions .. please let me know upfront - just contact me in the chat :-),

Thanks, Robert

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online