Đóng

Fill in survey forms

Dự án này đã được trao cho shahidul566 với giá $2 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need someone who can help fill in survey forms. Just a few short questions. 1.5 mins per survey. I need 40 surveys done per hour. 5 hours of work. Paying $2USD per hour.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online