Đã đóng

Fill the data in the spread sheet - Team Required only

Dự án này đã được trao cho bayzidkhan với giá $100 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $80 AUD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need the team to fill the data in spreadsheet from PDF for multiple projects. Please mention the size of team you have. Details will be shared with winning bidder.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online