Fill the data in the spread sheet - Team Required only

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $80 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

I need the team to fill the data in spreadsheet from PDF for multiple projects. Please mention the size of team you have. Details will be shared with winning bidder.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online