Đã hoàn thành

Find, Edit & Upload Photos to Shopify

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ibrahimstk với giá $250 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

We need approx 5,000 product photos uploaded to our Shopify store as quickly as possible. Photos can be grabbed from manufacturer websites and may need resizing. We also need the Alt Tags filled in for each photo which follow a simple pattern.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online