Đã đóng

Find, Edit & Upload Photos to Shopify

Dự án này đã được trao cho sysfirm với giá $111 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We need approx 5,000 product photos uploaded to our Shopify store as quickly as possible. Photos can be grabbed from manufacturer websites and may need resizing. We also need the Alt Tags filled in for each photo which follow a simple pattern.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online