Đã đóng

Find Emails and Send Emails

Dự án này đã được trao cho LizDonna với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for a English-speaking individual to find emails from LinkedIn from a list of companies. Then, send emails to these people from a standard email template. I will need 100 of these emails sent. Please message me if interested!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online