Đã hoàn thành

Find Information from Websites

Dự án này đã kết thúc thành công bởi editchamp với giá $8 CAD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 CAD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I am looking for an individual to search the web for food and recipe websites, fill out their contact us forms with a message I provide, and/or save their email addresses and website in a spreadsheet for me. That's it, very basic.

Will initially pay for 8 hours of work and depending on how fast you are can make this a 40 hour per week job.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online