Find Information from Websites

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $8 - $15 CAD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

I am looking for an individual to search the web for food and recipe websites, fill out their contact us forms with a message I provide, and/or save their email addresses and website in a spreadsheet for me. That's it, very basic.

Will initially pay for 8 hours of work and depending on how fast you are can make this a 40 hour per week job.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online