Đã đóng

Find Information from Websites

Dự án này đã nhận được 72 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €119 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

I would like to build a database of 1000 customer, with name, company and adress mail, from Linkedin profil.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online