Đã đóng

Find Information from Websites

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $364 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I require the local (australian) CIO's and sales directors for the ASX200 companies located in Australia. In addition i also would need the the local (australian) CIO's and sales directors for Gilead Sciences, AstraZenca, GSK, Merck & Co, Bayer, Roche and Holding, Pfizer, Novartis, Johnson & Johnson Australian branches

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online