Đã đóng

Find Information from Websites

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $124 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

export of [url removed, login to view]

all actors/actresses

all movie titles

rules

-without episodes - so every entry is unique

if rambo 1, rambo 2 etc - i just want rambo 1

-if there is a subtitle after a "-" just the first titel

if "top gun - sons of a torpedo" just take "top gun"

- just unique entries

its easy, but a lot of data-

i need an TXT

with one entry by line...

i am happy to answer your questions on that..

thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online