Đã hoàn thành

Find Information from Websites 111

Dự án này đã kết thúc thành công bởi malaminsanto với giá $2 AUD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

i have link facebook page...collect some info and input excel.....i will give you [url removed, login to view] per 50 aud with good feedback ...new freelancer welcome.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online