Đã hoàn thành

Find Information from Websites : Part CM

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pandey2008 với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Need research done on 416 accounts:

If they are hiring, how many positions they are hiring for, what are the types of positions they are hiring for, additional contacts at the company, etc

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online