Đã hoàn thành

Find Information from Websites - Rael Estate Agent Data Base - DDPro

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Mourinrimmy với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

We Need info in Excel for 2 languages English and Thai.

ENG -

[url removed, login to view]

THAI -

[url removed, login to view]%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2

Remarks

*** One company can have many agents.

*** Same Agent in ENG and Thai – Need only in English

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What info we need

Company Name

Website

Agent Name

Email

Mobile or Phone

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sample

[url removed, login to view]

1. CBM Estate (Thailand)

2. no website

3. Teerasedt A. Charoen

4. *************[url removed, login to view]

5. (+66) +66 ********, (+66) +66 *******

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online