Đã hoàn thành

Find contact detail on available website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bayonaelaine với giá $25 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

The current project target is to find contact of lab manager, postdoc, research fellow, student or employee in photonic lab, optoelectronics lab and electronics lab in university and industry. The target is 750 contact.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online